Doel

Dit licht element is de volgende stap in het Glowing Lines project. Al waren de Glowing Lines visionair en prachtig om te zien, sommige aspecten diende verbeterd te worden om het geschikt te maken voor het dagelijks gebruik en onderhoud. Het eind doel was om van deze nieuwe iteratie een pilot versie aan te leggen op de N329 bij Oss.

IDEE GENERATIE| ARTIST IMPRESSIONS | PROOF OF CONCEPT PROTOTYPEN

WAARDEPROPOSITIES | PROTOTYPEN & TESTEN | KOSTPRIJSCALCULATIE | PRESENTATIE

SOURCEN | LEVERANCIER CONTACT | MAKEN TECHNISCHE FILES | CONSTRUCTIE

Doel

Dit licht element is de volgende stap in het Glowing Lines project. Al waren de Glowing Lines visionair en prachtig om te zien, sommige aspecten diende verbeterd te worden om het geschikt te maken voor het dagelijks gebruik en onderhoud. Het eind doel was om van deze nieuwe iteratie een pilot versie aan te leggen op de N329 bij Oss.

IDEE GENERATIE| ARTIST IMPRESSIONS | PROOF OF CONCEPT PROTOTYPEN

WAARDEPROPOSITIES | PROTOTYPEN & TESTEN | KOSTPRIJSCALCULATIE | PRESENTATIE

SOURCEN | LEVERANCIER CONTACT | MAKEN TECHNISCHE FILES | CONSTRUCTIE

Aanpak

De technieken van het Business Model Canvas en waardeproposities werden gebruikt om het Glowing Lines project te analyseren. Vanuit hier hadden we een startpunt voor het lichtelement. Vele ideeën werden bedacht en uiteindelijk werd het aantal teruggedrongen door snel te prototypen en testen.

Prototypen + Testen

Voor de ontwikkeling van het licht element stond prototypen centraal. Verschillende vormen en ideeën werden geëxploreerd met de 3D-printer. De meest veelbelovende opties werden gemaakt in het uiteindelijke materiaal en geinstalleerd in een stuk asfalt om verder te testen.

Sourcen + Kwaliteitscontrole

Hiervoor werkte we samen met leveranciers uit Europa en Azië. Elk onderdeel en materiaal werd getest in het Heijmanslab. Ik ontwierp en maakte deze testopstellingen en voerde daarna deze testen voor de kwaliteitscontrole uit.

Productie

Ik was verantwoordelijke voor het productieproces, het maken van de tooling en handleidingen.

Constructie

Het lichtelement is geïmplementeerd op 500 meter provinciale weg in Oss. Hiervoor ontwierpen we het installatieproces van het lichtelement, gaven we leiding aan de wegwerkers van Heijmans en verzorgde de logistiek en de planning. De installatie was een groot succes.